> Strony informacyjne > Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU domowespa.sklep.pl

 

1.Sklep domowespa.sklep.pl jest prowadzony przez firmę: Paulina Rabiega Sprzedaż Internetowa ul. Orla 5, 63-900 Rawicz, NIP 699-188-83-36, REGON 302600634, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej dalej nazywaną „Sprzedającym”.


2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , dalej nazywana „Klientem”.


3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez klienta. Realizacja zamówień następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.


5. Klient może dokonać zapłaty, przelewem na numer konta bankowego: 60 1020 3121 0000 0035 1007, gotówką podczas odbioru osobistego oraz za pośrednictwem systemu Payu. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura VAT) jest wysyłany wybranym przez klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Termin dostawy produktu wynosi do 7 dni roboczych.

 

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

 

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Dębno Polskie ul.Orla 5, 63-900 Rawicz. 

 

9. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Dębno Polskie ul. Orla 5, 63-900 Rawicz lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepdomowespa@gmail.com Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce "Odstąpienie od umowy". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument ponosi koszty związane ze zwróceniem produktu do Sprzedajacego.

 

10. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony w cenniku dostaw.

 

11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klienci podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego. Klient  ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

13.  O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce "Regulamin". W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego.

 

14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.